Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§131 - 146

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-30
Datum då anslag tas ner: 2021-12-22

Sekreterare: Sofi Simonsson