Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§147-163

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-22
Datum då anslag tas ner: 2022-01-13

Sekreterare: Sofi Simonsson