Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-17

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-02
Datum då anslag tas ner: 2022-02-24

Sekreterare: Sofi Simonsson