Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-49

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-31
Datum då anslag tas ner: 2022-04-22

Sekreterare: Sofi Simonsson