Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 65-67

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-06
Datum då anslag tas ner: 2022-05-28

Sekreterare: Sofi Simonsson