Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 68-84

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-01
Datum då anslag tas ner: 2022-06-23

Sekreterare: Sofi Simonsson