Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 106-122

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-09
Datum då anslag tas ner: 2022-10-01

Sekreterare: Sofi Simonsson