Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 123-139

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-28
Datum då anslag tas ner: 2022-12-20

Sekreterare: Sofi Simonsson