Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 140-153

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-20
Datum då anslag tas ner: 2023-01-11

Sekreterare: Sofi Simonsson