Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§19-38

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-01
Datum då anslag tas ner: 2023-03-23

Sekreterare: Sofi Simonsson