Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelstjänst

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 39-56

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-30
Datum då anslag tas ner: 2023-04-21

Sekreterare: Sofi Simonsson