Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§57-71

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-02
Datum då anslag tas ner: 2023-05-24

Sekreterare: Sofi Simonsson