Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 72-90

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-31
Datum då anslag tas ner: 2023-06-22

Sekreterare: Sofi Simonsson