Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 35-51

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-31
Datum då anslag tas ner: 2021-04-22

Sekreterare: Sofi Simonsson