Tillkännagivande

Organ: Skultuna kommundelsnämnd

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 137-154

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-18
Datum då anslag tas ner: 2021-01-09

Sekreterare: Sofi Simonsson