Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 134-141 och §§143-148

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-16
Datum då anslag tas ner: 2019-11-07

Sekreterare: Kerstin Herbertsson