Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-10 och §§ 12-17

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-04
Datum då anslag tas ner: 2019-02-26

Sekreterare: Kerstin Herbertsson