Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 75-90

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-24
Datum då anslag tas ner: 2019-06-15

Sekreterare: Kerstin Herbertsson