Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§149-175

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-21
Datum då anslag tas ner: 2019-12-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson