Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§176-191 och §§ 193-201

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-05
Datum då anslag tas ner: 2019-12-27

Sekreterare: Kerstin Herbertsson