Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 21-40

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-02
Datum då anslag tas ner: 2020-03-24

Sekreterare: Kerstin Herbertsson