Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 41-64

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-15
Datum då anslag tas ner: 2020-05-07

Sekreterare: Madeleine Engström