Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 65 - 73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-29
Datum då anslag tas ner: 2020-05-21

Sekreterare: Lina Dahlström