Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 74-95

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-08
Datum då anslag tas ner: 2020-05-30

Sekreterare: Kerstin Herbertsson