Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 96-112 och §§ 114-116

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-28
Datum då anslag tas ner: 2020-06-19

Sekreterare: Kerstin Herbertsson