Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§117-142

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-07-01
Datum då anslag tas ner: 2020-07-23

Sekreterare: Kerstin Herbertsson