Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 143-161

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-03
Datum då anslag tas ner: 2020-09-25

Sekreterare: Kerstin Herbertsson