Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 162-177

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-30
Datum då anslag tas ner: 2020-10-22

Sekreterare: Kerstin Herbertsson