Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 178-195 och § 197

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-05
Datum då anslag tas ner: 2020-11-27

Sekreterare: Madeleine Ramberg