Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 220-246

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-22
Datum då anslag tas ner: 2021-01-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson