Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 247-251

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-21
Datum då anslag tas ner: 2021-01-12

Sekreterare: Kerstin Herbersson