Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 96-122

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-11
Datum då anslag tas ner: 2021-07-03

Sekreterare: Kerstin Herbertsson