Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 123-133 och §§ 135-142

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-18
Datum då anslag tas ner: 2021-07-10

Sekreterare: Kerstin Herbertsson