Tillkännagivande

Organ: Tekniska nänden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 143-165

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-01
Datum då anslag tas ner: 2021-09-23

Sekreterare: Kerstin Herbertsson