Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 190-199 och §§ 201-214

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-11
Datum då anslag tas ner: 2021-12-03

Sekreterare: Kerstin Herbertsson