Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 215-233

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-17
Datum då anslag tas ner: 2022-01-08

Sekreterare: Kerstin Herbertsson