Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-3 och § 6

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-31
Datum då anslag tas ner: 2022-02-22

Sekreterare: Kerstin Herbertsson