Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 7-17 och §§ 19-25

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-04
Datum då anslag tas ner: 2022-02-26

Sekreterare: Kerstin Herbertsson