Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 95

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-20
Datum då anslag tas ner: 2022-06-11

Sekreterare: Kerstin Herbertsson