Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§87-94 och §§ 96-108

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-10
Datum då anslag tas ner: 2022-07-02

Sekreterare: Kerstin Herbertsson