Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 129-130

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-07-06
Datum då anslag tas ner: 2022-07-28

Sekreterare: Kerstin Herbertsson