Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 151-171

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-29
Datum då anslag tas ner: 2022-10-21

Sekreterare: Kerstin Herbertsson