Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 172-195

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-07
Datum då anslag tas ner: 2022-11-29

Sekreterare: Kerstin Herbertsson