Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 196-212

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-09
Datum då anslag tas ner: 2022-12-31

Sekreterare: Kerstin Herbertsson