Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 213-227

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-21
Datum då anslag tas ner: 2023-01-12

Sekreterare: Kerstin Herbertsson