Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 25-41

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-06
Datum då anslag tas ner: 2023-03-28

Sekreterare: Kerstin Herbertsson