Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 42-49 och 51-61

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-31
Datum då anslag tas ner: 2023-04-22

Sekreterare: Kerstin Herbersson