Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 50

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-22
Datum då anslag tas ner: 2023-04-13

Sekreterare: Kerstin Herbertsson