Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 62-81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-10
Datum då anslag tas ner: 2023-06-01

Sekreterare: Kerstin Herbertsson