Tillkännagivande

Organ: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§102-120

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-19
Datum då anslag tas ner: 2023-07-11

Sekreterare: Kerstin Herbertsson